Tomasz Kiedos

Psychoterapeuta psychodynamiczny

Tomasz Kiedos

O mnie

Jestem psychoterapeutą i socjoterapeutą pracującym w nurcie psychodynamicznym. Leczę i wspieram osoby dorosłe oraz młodzież. Swoją wiedzę i umiejętności zawdzięczam edukacji w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym, rekomendowanym przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne. Rekomendacja ta oznacza, że szkoła ta spełnia obowiązujące w Polsce standardy dla prowadzenia psychoterapii. Stale rozwijam swoje kwalifikacje aktywnie uczestnicząc w warsztatach, wykładach, konferencjach itp. Swoją pracę regularnie poddaję superwizji u superwizora rekomendowanego przez Krakowskie Centrum Psychodynamiczne.

Jestem również członkiem Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej, co jest jednoznaczne z obowiązkiem stosowania się do kodeksu etyki psychoterapeuty niniejszego towarzystwa. Respektowanie jego zasad jest fundamentem mojej pracy. Kodeks kładzie szczególny nacisk na kwestie poufności oraz superwizji.