Tomasz Kiedos

Psychoterapeuta psychodynamiczny

Psychoterapia we Wrocławiu

"Dopóki nie uczynisz nieświadomego świadomym, będzie ono kierowało Twoim życiem, a Ty będziesz nazywał to przeznaczeniem." - Carl Gustav Jung

Jestem psychoterapeutą i socjoterapeutą pracującym w nurcie psychodynamicznym. Więcej znajdą Państwo w zakładce O mnie.

Przyjmuję w gabinecie znajdującego się w centrum Wrocławia. Więcej informacji kontaktowych znajdą Państwo w zakładce Kontakt oraz na moim profilu w serwisie ZnanyLekarz.pl

Prowadzę psychoterapię w nurcie psychodynamicznym, który umożliwia dokonywanie trwałych i głębokich zmian osobowości. Metoda ta specjalizuje się w leczeniu zaburzeń osobowości, ale doskonale sprawdza się również u osób niezaburzonych, doświadczających trudności emocjonalnych lub poczucia pogubienia życiowego. Nurt przychodynamiczny w procesie terapeutycznym skupia się na budowaniu rozumienia ukrytych, nieświadomych obszarów osobowości, które wpływają na zachowanie oraz które są podstawą większości problemów wewnętrznych i życiowych. Efektywny proces terapeutyczny powinien doprowadzić do takiej kondycji psychicznej człowieka, aby czuł on poprawę psychicznego samopoczucia, potrafił samodzielnie dokonywać świadomych wyborów życiowych, realizować własne cele oraz przede wszystkim radzić sobie z codziennymi trudnościami, jakich doświadcza większość ludzi. Edukacja psychologiczna czy sugerowanie konkretnych zachowań nie są sednem terapii w nurcie psychodynamicznym, choć mogą być pomocne w szczególnych sytuacjach. Głęboką zmianę rodzi jedynie wewnętrzne rozumienie siebie, własnych reakcji. Poznanie funkcjonowania wewnętrznych, powtarzalnych schematów odczuwania, myślenia czy reagowania w różnych sytuacjach, jest istotnym obszarem psychoterapii psychodynamicznej. Ważne choć nie najważniejsze jest odkrycie źródła tych schematów, ponieważ niesie to za sobą pewien potencjał do uwolnienia i przemiany wewnętrznej.

Psychoterapia rozpoczyna się od konsultacji, która trwa zwykle kilka spotkań. Podczas nich następuje wstępne rozpoznanie problemu, ustalenie celów oraz określenie charakteru i warunków właściwej terapii. Zdarza się, że głęboka terapia nie jest konieczna, ponieważ problem jest efektem np. tymczasowego kryzysu i wystarczy jedynie kilka-kilkanaście spotkań mających charakter wspierający.

Psychoterapia przeznaczona jest dla osób doświadczających cierpienia w relacjach międzyludzkich, nierozumiejących siebie lub innych, nieradzących sobie z własną emocjonalnością, konfliktami wewnętrznymi, impulsywnością, smutkiem, lękami, agresją bądź pogubieniem psychicznym. Psychoterapia psychodynamiczna zajmuje się również leczeniem zaburzeń osobowości, takich jak np. borderline czy narcystyczne zaburzenia osobowości. Szczególnie polecana jest osobom, których trudności emocjonalne wydają się notorycznie powracać, pomimo wkładanych wysiłków w poprawę własnego stanu. Terapia psychodynamiczna przeznaczona jest również osobom uzależnionym, ale potrafiącym utrzymywać stan abstynencji, ponieważ jego brak utrudnia wgląd. Psychoterapia psychodynamiczna sprawdza się również jako terapia wspierająca osoby w kryzysie.

W przypadku zainteresowania spotkanie można umówić telefonicznie bądź przez e-mail.